Presnimavanje Formati koje možemo prebaciti na nove digitalne medije(DVD, Bluray) su: VHS, VHS-C, Super VHS, Video 2000, Hi8, Digital 8, Mini DV i 8mm filmovi za projektor Prebaciti ćemo Vam stare snimke na DVD ili Blu-ray i vratiti Vas u prošlost. Snimku možemo podložiti muzikom po Vašoj želji, a video materijal na DVD-u može biti […]

Read More