Presnimavanje

Formati koje možemo prebaciti na nove digitalne medije(DVD, Bluray) su:
VHS, VHS-C, Super VHS, Video 2000, Hi8, Digital 8, Mini DV i 8mm filmovi za projektor

Prebaciti ćemo Vam stare snimke na DVD ili Blu-ray i vratiti Vas u prošlost.

Snimku možemo podložiti muzikom po Vašoj želji, a video materijal na DVD-u može biti organiziran u poglavlja (chapters) što Vam omogučuje da “skočite” iz jedne scene na drugu po meniju.

Dok ovo čitate, vaše snimke na video kazetama postaju sve lošije. Magnetske vrpce ne traju vječno. Već nakon nekoliko godina počinju se primjećivati značajne razlike u kvaliteti slike.

Vjerojatno možete vidjeti da neka Vaša snimka više nije tako oštra kao što je bila prije, da se pojavljuju nekakve smetnje i izobličenja boje. Moguće je da uskoro vaša snimka neće biti gledljiva.

DVD i Bluray su stabilniji i trajniji  mediji koji se sve više koristi za arhiviranje . To su idealni formati za gledanje i
čuvanje filmova.
Pošto su DVD ili Bluray digitalni formati, svaka kopija je identična originalu bez ikakvog gubitka kvalitete!

Prebacivanjem video materijala na DVD ili Bluray se može poboljšati kvalitet postojećeg  snimka (boja, ton, contrast, oštrina) i sačuvati od daljeg propadanja.

Kod nas možete napraviti pretvorbu formata u digitalni zapis po vrlo povoljnoj cijeni i uz maksimalnu kvalitetu.

Podijelite na: